Moduł Stałego Przepływu iZZi
Sprzedawca:
Logo sklepu Reqnet sp. z o.o.

Moduł Stałego Przepływu iZZi

609,76 zł NETTO
750,00 zł BRUTTO

Moduł stałego przepływu do rekuperatorów reQnet iZZi 302/402 ERV. Pozwala na automatyczne zbilansowanie instalacji wentylacyjnej - wyrównując strumienie powietrza nawiewanego i wywiewanego. Do samodzielnego montażu wewnątrz centrali. Przed zakupem sprawdź, który moduł pasuje do wersji Twojego rekuperatora! Opis poniżej.

Produkt dostępny
Wersja

Model rekuperatora


Moduł stałego przepływu
do rekuperatorów reQnet iZZi 302/402 ERV


Moduł pozwala na automatyczne bilansowanie instalacji wentylacyjnej podczas pracy rekuperatora dopasowując pracę wentylatorów do aktualnych oporów instalacji po stronie nawiewnej i wywiewnej.

Po podłączeniu i aktywacji w ustawieniach rekuperatora pozwala również na wyświetlanie aktualnego stanu pracy centrali wentylacyjnej w jednostce "m³/h". 


Uwaga, moduł współpracuje z rekuperatorami z datą produkcji po 28.07.2021


Instrukcja montażu modułu stałego przepływu w iZZi H.302 ERV

 

Instrukcja montażu modułu stałego przepływu w iZZi V.402 ERV


Dlaczego strumienie zawsze będą inne?

  • Instalacja wyciągowa i nawiewna zawsze ma inne opory przepływu, ponieważ rozprowadzona jest w inny sposób. 

  • Filtry po stronie nawiewnej i wywiewnej brudzą się w różny sposób generując inne opory przepływu powietrza.

  • Na instalację wentylacyjną ma wpływ wiatr, który wiejąc w kratkę czerpni lub wyrzutni albo generując podciśnienie po stronie zawietrznej zaburza bilans powietrza w systemie.

  • Podczas pracy rekuperatora w kanałach wymiennika ciepła po stronie wyciągowej mogą pojawić się kropelki wody, które przy niskich wydajnościach pracy urządzenia mogą zatykać część tych kanalików generując dodatkowe opory.

Gdy instalacja nie jest odpowiednio zbilansowana mogą zaistnieć dwa przypadki:

  1. Strumień powietrza nawiewanego będzie większy od wyciąganego powodując nadciśnienie w budynku. Skutkuje to pogorszeniem sprawności odzysku ciepła wymiennika zimą, ponieważ nawiewane jest więcej chłodnego powietrza, niż wyciągane w tym momencie ciepłego. Dodatkowo ciśnienie w budynku się wyrównuje poprzez „wyciekanie” ciepłego powietrza nieszczelnościami w domu. 

  2. Strumień powietrza wywiewanego będzie większy od nawiewanego powodując podciśnienie w budynku. Skutkuje to napływaniem do budynku przez nieszczelności zimnego, nieprzefiltrowanego z zanieczyszczeń powietrza zewnętrznego, co prowadzi do ochładzania pomieszczeń i zwiększenia zapotrzebowania na ogrzewanie.

Co daje zbilansowana instalacja?
Moduł stałego przepływu to przede wszystkim oszczędność energii, ponieważ tylko zbilansowana instalacja jest w stanie w maksymalny sposób odzyskać energię z powietrza usuwanego w budynku, co ma wpływ na obniżenie zapotrzebowania na energię do ogrzania domu. 

Co daje moduł SP (stałego przepływu)?
Moduł mierzy rzeczywiste ciśnienie instalacji po stronie nawiewnej i wywiewnej oraz zmienia parametry pracy wentylatorów w taki sposób, aby w danym momencie ilość powietrza nawiewanego i wywiewanego była taka sama. Dokładność systemu pomiarowego jest nie do osiągnięcia poprzez ręczną regulacją instalacji przez użytkownika lub instalatora. Poza tym opory instalacji zmieniają się w czasie jej eksploatacji, dlatego tylko ciągły pomiar i regulacja wydajności jest optymalnym rozwiązaniem.